"Wij willen voor mensen een omgeving ontwerpen waarin ze zich thuis voelen en waardoor ze worden geinspireerd bij het leren, werken en wonen.

Heilig.Buit - Interieurarchitecten.
Onze vertaling van een programma van eisen resulteert altijd in een bijzondere, aangename omgeving voor mensen om te zijn, te werken en te leren. Wij stellen de gebruiker centraal bij alles wat we ontwerpen.

Heilig.Buit kan met u meedenken aan oplossingen voor het interieur, en voor de leefbaarheid en de logistiek van een gebouw.
Wij hebben expertise in het ontwerp van complexe projecten en de regie over de uitvoering ervan.
De centrale vraag is: het wordt een prachtig gebouw, maar gaat het functioneren? Dat is de reden waarom weeigenlijk van binnen naar buiten ontwerpen: we gaan uit van de gebruikers van een gebouw en hun behoeften.
Verschillende gebruikers van hetzelfde gebouw hebben uiteenlopende, soms tegenstrijdige behoeften.
Een goed gebouw is eigenlijk een symbiose van al die zaken, waarbij de beleving, de visuele kwaliteit van het ontwerp, voor de gebruiker straks de verbindende factor is.
Wij laten een gebouw werken.