Door de verschillende prioriteiten van opdracht
gevers blijken deze niet altijd in staat om alert te reageren op cruciale momenten in de uitvoe
ring van een ontwerp ofproject. Dat levert vertraging op en dat heeft extra kosten tot gevolg.
Allemaal te voorkomen door projectcoaching van Heilig.Buit.

Heilig.Buit - Projectcoach voor opdrachtgevers. Heilig.Buit kan u bij het realiseren van een project veel zorg uit handen nemen.
Is er eenmaal gekozen voor een ontwerp met een goede samenhang tussen uiterlijk, leefbaarheid en gebruiksgemak, dan dient dat in de praktijk ook op die manier gerealiseerd te worden.
Een bouwkundig- en interieurontwerp is goed te realiseren wanneer de noodzakelijke samenhang tussen de verschillende uitvoerders in alle verschillende bouwfasen gewaarborgd wordt. Met de grootte van een project stijgt tegelijk ook de moeilijkheidsgraad van de uitvoering. Van architect tot elektricien.

We hebben de expertise in huis om die verschillende specialisten op een logische manier te laten samenwerken. Dat doen we door op het moment dat nodig is met partijen om de tafel te gaan en aandacht te besteden aan de bouwkundige uitvoeringsdetails van dat moment.